SYSTEM PARTNER FLOTA

Likwidacja szkód i napraw mechanicznych odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji "SPF" (System Partner Flota), służącej do:

 • zarządzania likwidacją i naprawami szkód komunikacyjnych,
 • zarzadzania naprawami mechanicznymi (eksploatacyjnymi, awaryjnymi oraz przegladami okresowymi),
 • komunikacji z Zakładami Ubezpieczeń, Firmami Leasingowymi, Klientami Flotowymi,
 • kontroli procesów naprawy i obsługi na wielu poziomach,
 • wskazywania instrukcji dla serwisu w zakresie zastosowania najlepszej technologii naprawy blacharskiej, lakierniczej, SMART,
 • dedykowania przy naprawach mechanicznych, części o najwyższej jakości,
 • monitorowania czasu postoju wraku przy szkodzie całkowitej,
 • weryfikacji kosztorysów napraw oraz faktur za usługi,
 • generowanie raportów w oparcui o wymagane przez Klienta parametry,
 • obsługi reklamacji,
 • migracji danych pomiędzy systemami Klienta i Partner Flota,
 • wglądu w historię napraw.

Proces obsługi szkód/napraw odbywa się bardzo płynnie i precyzyjnie z uwagi na fakt, iż wszycy uczestnicy wykonują czynności w Systemie Partner Flota. Dostep do systemu posiadają również osoby wskazane przez Klienta. Dzięki takiej funkcjonalności każdy uczestnik procesu ma możliwość szybkiego i prostego sprawdzenia statusu szkody/naprawy.